Oeselgem

De liturgische vieringen in de parochie Sint-Martinus te Oeselgem gaan door op zaterdagavond 17.00u. Contactpersoon is de heer Hubert Loosvelt, telefoonnummer 0489 72 67 41 - e-mail : . Via onderstaande koppeling vindt u enkele foto's van de kerk samen met het situeringsplan.
http://www.kerkeninvlaanderen.be/pages/kerk_00359.htm

Gebed aan de Heilige Martinus

Heilige Martinus
wij komen naar U,
soldaat van God, apostel van Christus,
getuige van Zijn Blijde Boodschap
en herder van Zijn Kerk.
Gij waart beschikbaar voor God
in de grote stilte van uw eenzame nachten.
Wij bidden U:
Help ons God trouw te blijven
in het geloof en in het bidden.

Door uw mantel te delen
hebt Gij getuigenis afgelegd
van uw vast geloof,
help ons ook te delen
met onze broeders en zusters in nood.
Gij hebt U verzet tegen alles wat kwaad is,
help ons zoeken naar het goede.

Als bisschop hebt Gij velen opgeroepen
om gemeenschap te vormen,
help ook ons in ons zoeken om in deze tijd
samen de weg van Christus te gaan.
Help ons trouw te zijn aan de wil van de Vader,
waarmee Gij nu verbonden leeft
in Zijn eeuwigheid.
Amen