Welkom

Pastorale Eenheid Heilige Clara Dentergem

Treed binnen »

In de kijker

Bidden in de meimaand

Meimaand, Mariamaand. Aan Maria mag je je leven, je zorgen en vreugden toevertrouwen. Zij bewaart alles in haar hart en draagt het met liefde. Je zorgen en vreugden zijn de impulsen van haar hartslag. Lees verder...

Lees meer »

Datums vormsel en eerste communie 2024

Onder deze koppeling vindt u de datums van de vormsel- en eerste communievieringen in 2024.

Lees meer »

Kalender vormsel- en eerstecommuniewerking 2022-2023

Onder de koppeling vormsel 2022-2023 vindt u de programmakalender.

Onder de koppeling eerste communie 2022-2023 vindt u de programmakalender.

Lees meer »

Gebed voor de vrede in Oekraïne

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Franciscus van Assisi

Lees meer »

Galerij


Treed binnen »