Welkom

Pastorale Eenheid Heilige Clara Dentergem

Treed binnen »

In de kijker

Overzicht vieringen 12-15 augustus 2023

Een overzicht van de vieringen OLV Hemelvaart 12-15 augustus vindt u onder deze koppeling.

Lees meer »

Bidden bij Maria

Traditioneel wordt op 15 augustus gebeden bij Maria.

1. Maandagavond 14 augustus - vooravond van Onze - Lieve - Vrouw - Hemelvaart - wordt om 19.30u gebeden aan en in de kapel Onze - Lieve - Vrouw van Altijddurende Bijstand. De kapel bevindt zich in de Vaerestraat, Oeselgem op ongeveer 150m van Bloemisterij De Smet. Er zijn 14 zitplaatsen. Iedereen is er hartelijk welkom.

2. Op dinsdag 15 augustus is er voor de federatie Dentergem en alle geïnteresseerden om 17.00u naar jaarlijkse gewoonte een verzorgde Mariale viering in de Onze- Lieve -Vrouw en Sint-Stefanuskerk van Dentergem. De viering wordt verzorgd door het Stefanuskoor van Dentergem. Wij sluiten de viering zoals gewoonlijk af met een ontmoetingsmoment en een drankje.

Lees meer »

Tentoonstelling schilderijen met Bijbelse taferelen

De tentoonstelling schilderijen met Bijbelse taferelen loopt van 12 augustus tot 13 september in de kerk van Dentergem.

Lees meer »

Gebed voor de vrede in Oekraïne

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Franciscus van Assisi

Lees meer »

Galerij


Treed binnen »