Welkom

Pastorale Eenheid Heilige Clara Dentergem

Treed binnen »

In de kijker

Roepingenavond 10 mei 2022

Op dinsdag 10 mei 2022 vindt om 19.00u de decanale roepingenavond plaats in de kerk van Oeselgem. Zie de affiche voor meer informatie.

Lees meer »

Herdenking Neerhoek mei 1940

Tijdens het weekend van 28-29 mei 2022 (2 jaar vertraging door de pandemie) wordt in Oeselgem een herdenking gehouden voor de burgerlijke en militaire slachtoffers, gevallen tijdens de 3-daagse veldslag, mei 1940,  tussen het Belgische 19de Linieregiment en de Duitsers aan de Leie. In de flyer vindt u het programma.

Lees meer »

Gebed voor de vrede in Oekraïne

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Franciscus van Assise

Lees meer »

Gebed voor onze schepping

Vader,
moeder aarde heeft het moeilijk.
Zij lijdt onder uitbuiting en vervuiling.
Ons voortdurende verlangen naar meer rijkdom
dreigt uw schepping onherstelbaar te schaden.
Wij bidden U:
temper onze heerszucht en hebzucht.
Maak ons tot mensen
die als trouwe rentmeesters
uw schepping koesteren en beschermen.
Dat wij de aarde
die ons voedt en draagt
goed beheren,
voor ons zelf
maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.
Dat vragen wij U om Christus onze Heer.
Amen.

Mgr. Gerard de Korte
bisschop van 's-Hertogenbosch

Lees meer »

Galerij


Treed binnen »