Welkom

Pastorale Eenheid Heilige Clara Dentergem

Treed binnen »

In de kijker

Nieuwe regeling weekendvieringen

Weekendvieringen Pastorale Eenheid Sint-Jakob Tielt-Pittem-Dentergem - lees meer...

Lees meer »

Pastorale Eenheid Sint Jakob

Vanaf 01 januari 2024 gaat de Parochiefederatie Heilige Clara Dentergem over naar de Pastorale Eenheid Sint-Jakob Tielt-Pittem-Dentergem.  Lees meer...

Lees meer »

Gebed

Maak mij een instrument van Uw vrede:
Laat mij liefde brengen waar vrede is,
Eenheid waar mensen verdeeld zijn,
Vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
Geloof aan wie twijfelt;
Laat mij licht brengen waar het duister is
En vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
Niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
Als anderen gelukkig te maken;
Niet zozeer om zelf begrepen te worden
als anderen te begrijpen;
Niet zozeer om zelf getroost te worden
Als anderen te troosten;
Niet zozeer om bemind te worden als te beminnen;
Want als ik geef, zal mij gegeven worden
Als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
Als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
H. Franciscus van Assisi

Lees meer »

Galerij


Treed binnen »