Welkom

Pastorale Eenheid Heilige Clara Dentergem

Treed binnen »

In de kijker

Datum vormsel 2023

Via deze link vindt u alle info over de vormseldatum schooljaar 2022-2023.

Lees meer »

Gebed voor de vrede in Oekraïne

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Franciscus van Assisi

Lees meer »

Gebed voor onze schepping

Vader,
moeder aarde heeft het moeilijk.
Zij lijdt onder uitbuiting en vervuiling.
Ons voortdurende verlangen naar meer rijkdom
dreigt uw schepping onherstelbaar te schaden.
Wij bidden U:
temper onze heerszucht en hebzucht.
Maak ons tot mensen
die als trouwe rentmeesters
uw schepping koesteren en beschermen.
Dat wij de aarde
die ons voedt en draagt
goed beheren,
voor ons zelf
maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.
Dat vragen wij U om Christus onze Heer.
Amen.

Mgr. Gerard de Korte
bisschop van 's-Hertogenbosch

Lees meer »

Datums 1ste communie- en vormselvieringen 2022.

Hierbij vindt u de datums Heilig Vormsel en Eerste communie 2022.

Heilig Vormsel 2022:

zaterdag 30 april 2022 in de kerk van Wakken

om 10.00u: Mikado Markegem en Mikado Oeselgem
om 13.30u: Zeppelin
om 16.00u: Wegwijzer en Veldschool

Eerste communie 2022:

zaterdag 07 mei 2022 in de kerk van Markegem
om 10.00u: Mikado Markegem
donderdag OLH Hemelvaart 26 mei 2022 in de kerk van Wakken
om 09.00u: Wegwijzer Wakken en Veldschool Dentergem
om 11.00u: Zeppelin Dentergem

zaterdag 04 juni 2022 in de kerk van Oeselgem
om 10.00u: Mikado Oeselgem


Lees meer »

Galerij


Treed binnen »