Welkom

Pastorale Eenheid Heilige Clara Dentergem

Treed binnen »

In de kijker

Speciaal voor jou

Wees niet wanhopig als de hemel lijkt gesloten,
als je van ieder mens verlaten bent,
als je je hoofd zo dikwijls hebt gestoten
dat je geen blijdschap en geen vreugde meer kent,
als je verward bent in de leugen en het bedrog.
God is er toch? God is er toch?

Denk aan je doop, toen heeft de Heer gesproken:
"Je bent mijn kind, of je wil of niet,
al heb je elke dag je woord gebroken,
toch breek ik Mijn belofte aan jou niet.
Ik ben er toch? Ik ben er toch?"

Voel op je voorhoofd, dan brandt nog het water
dat teken is van Mijn verbond met jou.
Dat gold van toen, dat geldt voor nu, voor later,
al ben jij ontrouw, eeuwig is mijn trouw.
Denk niet wanhopig: "God, wat moet ik nog?"
"Ik ben er toch? Ik ben er toch?"

Ik ben er altijd, maar je moet Mij zoeken.
Ik zal je horen, vóór je roept tot Mij.
Maar roep dan ook. Al lijkt je bidden vloeken
ik hoor je stem. Ik kom en maak je vrij,
al is er niets dat in je voordeel pleit.
Mijn kind, ik ben er toch voor jou, altijd.

Nel Benshop

Lees meer »

Kalender vormsel- en eerstecommuniewerking 2022-2023

Onder de koppeling vormsel 2022-2023 vindt u de programmakalender.

Onder de koppeling eerste communie 2022-2023 vindt u de programmakalender.

Lees meer »

Gebed voor de vrede in Oekraïne

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Franciscus van Assisi

Lees meer »

Galerij


Treed binnen »