Pastorale Eenheid Sint Jakob

14-12-2023

Door deze samensmelting ontstaan heel wat veranderingen. Er zijn geen weekendvieringen meer in de parochiekerk St.-Amandus en St.-Lucia Markegem en in de parochiekerk
St.-Martinus Oeselgem. Andere vieringen zoals doopsels, huwelijken, uitvaarten kunnen in deze parochies nog doorgaan mits afspraak met het Decanaat Tielt (zie verder de gegevens). Op zaterdagavond gaat de eucharistieviering om 18.00u door in de St.-Petrus en St.-Catharina kerk in Wakken. Op zondagmorgen gaat de eucharistieviering
om 11.00u  door in de Onze-Lieve-Vrouw en St.-Stefanus kerk in Dentergem. 
De contactgegevens van de PE Sint-Jakob Tielt-Pittem-Dentergem (Dekenij Tielt) zijn: telnr.: 051 40 12 52 (secretariaat) en 0477 66 44 69 (deken EH Filiep Callens). Alle communicatie (ook voor doopsels, huwelijken, uitvaarten, familiemissen,...) gebeurt via deze kanalen.