Dentergem

De liturgische vieringen in de parochie O.L.Vrouw - Sint Stefanus te Dentergem gaan door op zondag 10.30u  en op vrijdag om 08.00u. Contactpersoon is mevrouw Rita Delaere, telefoonnummer: 0475 35 89 88 - e-mail: . Via onderstaande koppeling vindt u enkele foto's van de kerk samen met het situeringsplan.
http://www.kerkeninvlaanderen.be/pages/kerk_00183.htm

De O.L.V.- en Sint Stephanuskerk Dentergem is gesloten van 01.09.2019 tot eind 2020. Het interieur wordt onderhanden genomen en volledig gerestaureerd. 
De zondagsviering gaat op het gewoon tijdstip - 10.30 - door in het zaaltje boven de Dentergemse bibliotheek, Wontergemstraat 7. Er is een lift in het gebouw. Uitvaarten, huwelijken, doopsels gaan volgens afspraak met de pastoor E.H. De Leersnijder - telnr.: 0476 98 65 32 - door in een andere kerk in de parochiefederatie Dentergem. Eerste communie en vormsel 2020 gaan door in de Sint-Petrus en Sint-Catharinakerk te Wakken.